img_head
PROSEDUR PERKARA PERDATA

Prosedur Perkara Perdata

Telah dibaca : 125 Kali

I.TEKNIS ADMINISTRASI

Pengadilan Negeri

1.Biaya pencatatan pernyataan Kasasi;

2.Besarnya biaya Kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekening Mahkamah Agung;

3.Biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;

4.Biaya Pemberitahuan (BP):

1.BP pernyataan Kasasi;

2.BP memori Kasasi;

3.BP kontra memori Kasasi;

4.BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (inzage) bagi pemohon;

5.BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (inzage) bagi termohon;

6.BP amar putusan Kasasi kepada pemohon;

7.BP amar putusan Kasasi kepada termohon.

1.lembar pertama untuk pemohon;

2.lembar kedua untuk kasir;

3.lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

a.lembar pertama untuk pemohon.

b.lembar kedua untuk kasir.

c.lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.

a.Biaya proses perkara;

b.Hak-hak kepaniteraan.

a.Jurnal Perkara Gugatan (KI-AI/G).

b.Jurnal Perkara Permohonan (KI-A1 IP).

c.Jurnal Permohonan Banding (KJ-A2).

d.Jurnal Permohonan Kasasi (KI-A3).

e.Jurnal Permohonan PK (KI-A4).

f.Jurnal Permohonan Eksekusi (KI-A5).

g.Jurnal Permohonan Somasi (KI-A6).

h.Buku Induk Keuangan Perkara Perdata (KI-A 7).

i.Buku Keuangan Biaya Eksekusi (KI-A8).

j.Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan (KI-A9)

26.Buku jurnal dan buku induk keuangan setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.